Proff
Proff

Tietosuojakäytäntö

Yksityisyyden suoja Proffin palveluissa

 1. Yleistä Proffin tavasta käsitellä tietoja
 2. Mitä tietoja Proff kerää ja mihin tarkoitukseen?
 3. Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille
 4. Turvallisuus ja tietosuoja
 5. Oikeusperusta
 6. Miten henkilötietoja käsitellään?
 7. Ulkoiset linkit
 8. Mitkä ovat käyttäjän oikeudet ja millaisia asetuksia käyttäjä voi tehdä?
 9. Muutokset tietosuojaselosteeseen
 10. Proffin yhteystiedot

Suomen Asiakastieto Oy, 0111027-9, on osa konsernia, jonka yritykset harjoittavat liiketoimintaa Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Proff käsittelee omia palveluitaan ja tuotteitaan käyttävien asiakkaiden ja käyttäjien henkilötietoja.

Tämä on Proffin tietosuojaseloste, joka on laadittu selventämään Proffin tietosuoja-asioita ja henkilötietojen käsittelyä. Proff suojaa asiakkaidensa ja käyttäjiensä tiedot ja käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja muiden Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Puolassa voimassa olevien kansallisten henkilötietosäädösten (jäljempänä henkilötietolaki) mukaisesti. Proff pyrkii ylläpitämään korkeaa henkilötietojen suojatasoa.

Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia Proffin palveluita. Joihinkin Proffin toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin voi liittyä henkilötietojen käsittelyä koskevia erityisehtoja. Nämä ehdot toimitetaan käyttäjälle kyseisen palvelun tuotteen käyttöönoton yhteydessä.

1. Yleistä Proffin tavasta käsitellä tietoja

Proff kerää henkilötietoja muun muassa asiakasviestintäänsä varten ja voidakseen täyttää sitoumuksensa asiakkaita ja käyttäjiä kohtaan tekemiensä sopimusten mukaisesti, sekä parantaakseen tuotteittensa ja palveluittensa laatua. Lisäksi Proff kerää henkilötietoja voidakseen näyttää asiakkailleen räätälöityä sisältöä ja markkinointia. Proff kerää henkilötietoja palveluidensa hallinnoimiseksi ja niiden käytettävyyden varmistamiseksi, asiakaspalvelulle esitettyihin kyselyihin vastaamiseksi ja mahdollisten virheiden korjaamiseksi. Proff säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin tarvitaan, jotta asiat on saatu käsiteltyä tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. Kun henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty, Proff poistaa tai anonymisoi ne, mukaan lukien mahdolliset lokitiedot ja muut varmuuskopioidut tiedot.

Jollei Proff ole ilmoittanut käyttäjälle, että tietoja käsitellään muulla tavoin, Proff käsittelee henkilötietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty, ja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Kun käyttäjä haluaa käyttää tiettyjä Proffin tuotteita ja palveluita, hänelle voidaan joissakin tapauksissa ilmoittaa lisätietoja poikkeavasta henkilötietojen käsittelytavasta.

2. Mitä tietoja Proff kerää ja mihin tarkoitukseen?

Hyötypalvelu Suomen elinkeinoelämälle

Proff on uusi hyödyllinen palvelu Suomen elinkeinoelämälle. Proff toimittaa käyttäjille suomalaisia yrityksiä koskevaa ajantasaista syvällistä tietoa, joita toimittajia ja yhteistyökumppaneita etsivät ammattilaiset käyttävät päätöksenteon tukena.

Räätälöityjä ja kiinnostavia mainoksia

Proffin tuotteet ja palvelut sisältävät räätälöityjä mainoksia, joita toimittavat sekä Proff että sen asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Proff voi siksi kerätä tietoja siitä, kuinka käyttäjä käyttää sen tuotteita ja palveluita. Tietoja Proff käyttää siihen, että se itse ja sen kumppanit voivat näyttää käyttäjälle räätälöityä sisältöä ja mainontaa. Proff hyödyntää tietojen käsittelyssä myös tietokantoja mainosten profiloimiseen.

Käyttäjä voi kieltää Proffia käsittelemästä tietojaan verkkosivustojen mainosten räätälöimiseen. Jos käyttäjä haluaa estää räätälöidyt mainokset verkkosivuilla, hänen on valittava sivun alaosasta kohta Suostumus ja poistettava se.

Suoramarkkinointi

Proff käyttää henkilötietoja suoramarkkinointiin lainsäädännön ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. Proff voi myös siirtää tällaisia henkilötietoja kolmansille osapuolille, jotka haluavat tarjota käyttäjälle suoramarkkinointia. Joissakin tapauksissa henkilötietoja käsitellään muiden kuin Proffin omien palvelujen tarjoamiseen. Tällöin Proff käsittelee henkilötietoja kolmannen osapuolen lukuun ja tämän kolmannen osapuolen, kuten mainoskumppanin, ohjeiden mukaisesti.

Tilastolliset käyttötarkoitukset

Proff voi kerätä tietoja siitä, kuinka käyttäjä käyttää tuotteita ja palveluja. Proff käyttää tietoja tilastollisiin tarkoituksiin analysoidessaan hakukäyttäytymistä ja markkinoiden kehitystä sekä arvioidessaan tulevaa kysyntää – siis palvelujensa ja tuotteidensa kehittämiseen.

Proff kerää tietoja myös voidakseen parantaa tuotteitaan ja palveluitaan ja tehdäkseen niistä entistä käyttäjäystävällisempiä sekä varmistaakseen, että ne toimivat niin kuin niiden pitää ja saadakseen tietoa mahdollisista ongelmista. Tällaisia tietoja Proff kerää Google Analyticsin avulla käyttämällä evästeitä, jotka eivät sisällä henkilötietoja. Lisätietoja evästeistä ja siitä, miten käyttäjä voi estää niiden asettamisen koneelleen, on luettavissa Proffin evästekäytännöstä. Proff käyttää muun muassa IP-osoitteita apuna palvelinten ja verkon ongelmien diagnosoinnissa sekä sivustojen hallinnassa. Proff käyttää IP-osoitteita myös tilastollisiin tarkoituksiin.

Päätelaitteen tekniset tiedot

Proff kerää myös teknisiä tietoja päätelaitteista ja käytetystä internetyhteydestä, esimerkiksi tietoja, joita saadaan palvelulokeista ja muista työkaluista, mukaan lukien tiedot käyttöjärjestelmästä, selainversiosta, IP-osoitteesta, evästeistä ja yksilöllisistä tunnisteista, jotta Proff voi todentaa tiedot sekä parantaa ja optimoida personoitua tarjontaa asiakkailleen ja käyttäjilleen.

Väärinkäytösten estäminen

Internetin kaikenlaisen väärinkäytön ehkäisemis-, rajoittamis- ja tutkimistarkoituksessa Proff käyttää myös henkilötietoja, jotka liittyvät käyttäjän toimintaan ja teknisiin tietoihin.

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Lain edellyttäessä suostumusta tietyntyyppisten henkilötietojen käsittelylle tai tietyille käsittelymuodoille, käyttäjältä on aina pyydettävä erillinen suostumus ennen kuin tietojen käsittely voidaan aloittaa.

Arkaluonteiset tiedot ja alle 13-vuotiaat käyttäjät

Proff ei kerää eikä käsittele henkilötietoja, joita voidaan pitää arkoina tietoina, kuten terveystietoja tai henkilötunnuksia. Proffin palveluita ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaiden käyttöön, eikä Proff kerää tietoisesti henkilötietoja tämänikäisistä. Jos saat tietoosi, että lapsesi on antanut Proffille henkilötietojaan ilman sinun suostumustasi, ota yhteyttä osoitteeseen privacy.officer@proff.fi.

Paikkasidonnaiset palvelut

Jotta Proff voi tarjota käyttäjälle paikkasidonnaisia tuotteita ja palveluita, se voi kerätä, käyttää ja siirtää tarkkoja paikkatietoja, kuten reaaliaikaista tietoa tietokoneen tai päätelaitteen maantieteellisestä sijainnista. Proff käyttää sijainnin määrittämiseen erilaisia tekniikoita, esimerkiksi GPS:ää, Bluetoothia ja IP-osoitetta, sekä WLAN-tukiasemien ja tietoliikennemastojen sijaintitietoja.

Tämä auttaa Proffia tarjoamaan käyttäjälle esimerkiksi hakutuloksia, jotka perustuvat maantieteelliseen sijaintiin, reaaliaikaisiin liikennetietoihin ja reittikuvauksiin. Lisäksi se antaa Proffille mahdollisuuden tarjota käyttäjälle tietoa ja tarjouksia asiakkailtaan.

3. Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Tietojen siirtäminen Proff-konsernin sisällä

Proff voi siirtää henkilötietoja alihankkijoille, jos se pitää tätä tarpeellisena voidakseen täyttää velvollisuutensa käyttäjää kohtaan tämän roolissa asiakkaana tai käyttäjänä. Proffin alihankkijat ovat aina allekirjoittaneet Proffin kanssa tietojenkäsittelysopimuksen, joka varmistaa tyydyttävän henkilötietojen suojatason.

Proffin yhteistyökumppanit

Proff voi luovuttaa yhteistyökumppaneilleen (Adformille) tietoja siitä, mitä palveluja ja tuotteita käyttäjä etsii. Proff voi myös luovuttaa yhteistyökumppaneilleen tietoja, jotka kertovat käyttäjän kiinnostuksesta tiettyä mainosta tai kampanjaa kohtaan. Proff ei ilman asiakkaan suostumusta kerää tietoja eikä näytä mainoksia sellaisen tiedon pohjalta, josta asiakas voidaan tunnistaa.

Proff ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei sitä voida velvoittaa siihen voimassa olevan lainsäädännön perusteella.

Henkilötietoja voidaan myös siirtää sellaisille kolmannen osapuolen alihankkijoille näiden käsiteltäväksi, jotka tarjoavat palveluja Proffille (käsittelijä), jotta nämä yritykset voivat tuottaa Proffin toimeksi antamia palveluita. Yrityksille luovutetaan vain henkilötietoja, joita tarvitaan edellä mainittuun tarkoitukseen. Kaikkien kolmannen osapuolen toimittajien on noudatettava ohjeitamme ja kaikkia voimassa olevia tietojenkäsittelysopimuksia sekä muita mahdollisia sopimuksia, joita Proffin ja kolmansien osapuolten välillä on tehty, ja niiden on toteutettava omia tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi.

Viranomaiset

Proff voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten poliisille tai muulle viranomaiselle, rikostutkintaa tai muita tarkoituksia varten, jos Proffilla on velvollisuus tietojen luovuttamiseen lainsäädännön tai viranomaispäätöksen perusteella.

4. Turvallisuus ja tietosuoja

Proffin omistamien ja hallinnoimien sivustojen turvataso on erittäin korkea. Se takaa, että Proffin hallinnassa olevat henkilötiedot ovat suojassa. Proff käsittelee henkilötietoja ainoastaan siinä tarkoituksessa, johon ne on kerätty ja jotka on edellä mainittu. Henkilötiedot ovat vain sellaisten valtuutettujen työntekijöiden saatavilla, joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja. Henkilötietoja ei käsitellä kauemmin kuin on tarpeen kulloisenkin käyttötarkoituksen perusteella. Proff noudattaa aina tallennusta koskevia lakisääteisiä vaatimuksia ja omia sisäisiä vaatimuksiaan.

Proff on toteuttanut omia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä suojatakseen henkilötiedot niin, että vain valtuutetut käyttäjät pääsevät niihin käsiksi. Proff on myös hyväksynyt sisäiset ohjeet henkilötietojen turvalliseen käsittelyyn.

5. Oikeusperusta

Proff pitää erittäin tärkeänä sitä, että henkilötietoja käsitellään vain sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Proff käsittelee henkilötietoja silloin, kun se on tarpeen käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi, asiakkaiden toiveisiin vastaamiseksi tai palvelujen toimittamiseksi Proffin asiakaspalvelun kautta. Proff käsittelee henkilötietoja myös oikeutetun edun perusteella, esimerkiksi mainosten esittämiseksi suoraan käyttäjälle. Proff pyytää tietojen käsittelyyn aina tarvittaessa käyttäjän erillisen suostumuksen.

6. Miten henkilötietoja käsitellään?

Proff käsittelee henkilötietoja ensisijaisesti EU:n/ETA:n alueella sijaitsevilla palvelimilla. Joissakin tapauksissa Proff voi kuitenkin mahdollisesti siirtää tietoja EU:n/ETA:n alueella sijaitsevasta paikasta. EU:n/ETA:n ulkopuolisissa maissa henkilötietojen suoja voi olla heikompi kuin niiden alueella. Tällöin Proff suojaa ja turvaa henkilötiedot tarkoituksenmukaisin toimenpitein. Henkilötietojen kansainvälisiin siirtoihin sovelletaan Euroopan komission hyväksymiä vakiolausekkeita. Niihin voit tutustua täällä.

7. Ulkoiset linkit

Proffin sivustot ja mobiilisovellukset voivat sisältää linkkejä ulkoisiin sivustoihin tai palveluihin, joita Proff ei hallinnoi. Jos käyttäjä seuraa linkkiä ulkoiselle sivustolle, Proff suosittelee, että käyttäjä lukee kyseisen sivuston henkilötietojen käsittelyä ja evästeiden käyttöä koskevat ehdot.

8. Mitkä ovat käyttäjän oikeudet ja millaisia asetuksia käyttäjä voi tehdä?

Proffilla on lakisääteinen velvollisuus varmistaa, että käyttäjän tiedot ovat paikkansa pitäviä ja ajan tasalla, ja pyydämme käyttäjiä auttamaan tämän velvollisuuden täyttämisessä. Käyttäjän on ilmoitettava Proffille (asiakaspalveluun) mahdollisista tietojen ja kiinnostuksenkohteiden muutoksista.

Käyttäjä voi milloin tahansa käyttää oikeuttaan saada tietoa Proffin käsittelemistä henkilötiedoistaan:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikaista niitä: Käyttäjällä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa. Tähän kuuluu esimerkiksi oikeus saada tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan, mitä henkilötietoja käsitellään ja mihin tarkoitukseen. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen oikaisemista.

 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Käyttäjällä on oikeus vastustaa tietynlaista henkilötietojensa käsittelyä, kuten käyttöä markkinointitarkoituksiin tai muuhun käsittelyyn, joka perustuu oikeutettuun etuun.

 • Oikeus pyytää poistamaan tietoja: Käyttäjä voi myös pyytää henkilötietojensa poistamista, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne kerätty, jos käsittely on laitonta tai jos tiedot on poistettava sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Napsauta tästä, jos haluat pyytää tietojesi poistamista.

 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Jos käyttäjän itse antamia henkilötietoja käsitellään automaattisesti hänen suostumuksellaan tai käyttäjän ja Proffin välisen sopimuksen mukaisesti, käyttäjä voi pyytää saada tiedot itselleen jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Käyttäjällä on myös oikeus siirtää henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

 • Oikeus peruuttaa suostumus: Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, käyttäjällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa tietojensa käsittelyyn antamansa suostumus.

 • Oikeus vastustaa käsittelyä markkinointitarkoituksessa: Kun Proff lähettää käyttäjälle markkinointimateriaalia, käyttäjällä on samalla mahdollisuus kieltäytyä ottamasta markkinointia vastaan jatkossa. Käyttäjä voi kieltäytyä markkinoinnista myös milloin tahansa muulloin ottamalla yhteyttä meihin.

Jos käyttäjä haluaa tehdä henkilötietojensa käsittelystä valituksen valvontaviranomaiselle, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojavaltuutettuun (paikallinen viittaa paikkaan, jossa käyttäjä asuu tai on töissä tai jossa tämän tietojen käsittelyä koskevan rikkomuksen epäillään tapahtuneen). Toimivaltainen viranomainen on Suomessa tietosuojavaltuutetun toimisto (www.tietosuoja.fi) Norjassa Datatilsynet (www.datatilsynet.no), Ruotsissa Datainspektionen (www.datainspektionen.se) ja Tanskassa Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

9. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan muokata aika ajoin. Siksi Proff suosittelee lukemaan säännöllisesti tässä verkko-osoitteessa olevan tietosuojaselosteen uusimman version. Uusimman version päivämäärä näkyy tämän tietosuojaselosteen yläreunassa.

10. Proffin yhteystiedot

Jos käyttäjällä on kysyttävää tai huomautettavaa Proffin tietosuojakäytännöstä, hänen on otettava yhteyttä Proffin asiakaspalveluun. Proff-konsernilla on myös nimetty tietosuojavastaava.

Tietosuojavastaavalle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen privacy.officer@proff.fi.